Bảng giá sản phẩm

Bảng giá sản phẩm BeeMos

Sữa ong chúa tươi:
Sữa ong chúa 50g – 119k
SOC 100g – 149k
SOC 250g – 349k
SOC 500g (loại 2 hũ 250g) – 649k
SOC 500g (loại 5 hũ 100g) – 649k
SOC 1kg (loại 4 hũ 250g) – 1.190k
SOC 1kg (loại 10 hũ 100g) – 1.190k
Ấu trùng ong chúa (ngâm rượu) 1kg – 249k
Rượu ngâm Ấu trùng ong chúa 1 lít – 149k
Mật ong BeeMos:
Mật ong hoa cafe 330ml – 99k
Mật ong hoa cafe 500ml – 169k
Mật ong hoa cafe 1 lít – 249k
Mật ong ruồi 1 lít – 990k
Mật ong khoái 1 lít – 1.190k
Phấn hoa BeeMos:
Phấn hoa cafe 250g – 119k
Phấn hoa cafe 500g – 190k
Phấn hoa cafe 1kg – 290k
Tinh bột nghệ TMMART:
TBN vàng 100g – 79k
TBN vàng 250g – 169k
TBN vàng 500kg (loại 2 hũ 250g) – 290k
TBN vàng 1kg (loại 4 hũ 250g) – 490k

sữa ong chúa tươi beemos

Bình luận Facebook

Bình luận TM mart

Bình luận

*